Kontakt

Styrelse 2019

  E-post Telefon
Ranveig Nåbo Ordförande ranveig.nabo@gmail.com   
Lisbeth Lindholm Vahtras Sekreterare

lisbeth.lindholm.vahtras@gmail.com

 
Peter Hult Kassör

peter.hult@liu.se

070-2592926
Abhay Devasthale Ledamot

abhay.devasthale@gmail.com

 
Anna Tjäder Ledamot

annatjader16@gmail.com

 
Bengt Ivarsson Ledamot

bengt.ivarsson@kihlstedts.se

 
Vakant Ledamot    
Cecillia Engström Suppleant    

Kontakta oss gärna.

Epost till kretsen

sta.ostergotland@gmail.com

Vänligen skriv till denna adress vid frågor eller kommentarer kring Facebook, Medlemsregistret eller våra trädgårdsringar.

 

Medlemsansvarig

Anna Tjäder, annatjader16@gmail.com

 

Kretsens bankgiro

648-5866 (OBS detta är ej för medlemsavgifter) används vid kretsresor mm.

Swishnr 1230084863

 

Revisorer

Karl-Axel Molinder
Ingrid Kristensson- Suppleant
Sune Pettersson- Suppleant

Valberedning

Frida Birgersson (sammankallande) frida.waahler@gmail.com tel 0704-19 14 72
Johanna Orraryd johanna.orraryd@gmail.com tel 0725-26 22 46