Kontakt

Styrelse 2018

  E-post Telefon
Elisabeth Lietha Ordförande elisabeth_lietha@hotmail.com 0736-730415
       
Johanna Orraryd Sekreterare johanna.orraryd@gmail.com 072-5262246
Gunilla Bergström Kassör bergstrom.nilla@gmail.com 072-7159595
Malin Händel Ledamot malin.handel@gmail.com 0731-521257
Lisbeth Lindholm Vahtras Ledamot lisbeth.lindholm.vahtras@gmail.com  
Ida Stockberg Ledamot ida.stockberg@hotmail.com  
Ragnheidur Sverrisdottir Ledamot lyckas13@gmail.com  
Peter Hult Suppleant  peter.hult@liu.se  0120-60021

Kontakta oss gärna.

Epost till kretsen

sta.ostergotland@gmail.com

Fakturaadress

Trädgårdsamatörerna Östergötland
c/o Gunilla Bergström
Rydsvägen 38C
58431 Linköping

 

Hemsida 

Gunilla Bergström

Facebook

Ida Stockberg   

ida.stockberg@hotmail.com

 

Medlemsregister

Malin Händel
sta.ostergotland@gmail.com

Trädgårdsringar

Ida Stockberg

ida.stockberg@hotmail.com

 

Kretsens postgiro

73 52 80-0 (OBS detta är ej för medlemsavgifter) används vid kretsresor mm.

 

Revisorer

Karin Svensson-Nygren tel 013-761 88
Marianne Plymoth tel 013-16 43 90
Ingrid Kristensson- Suppleant
Sune Pettersson- Suppleant

Valberedning

Frida Birgersson (sammankallande)
Kerstin Fagerholm