Kontakt

Styrelse 2019

  E-post Telefon
Elisabeth Lietha Ordförande elisabeth_lietha@hotmail.com 0736-730415
Lisbeth Lindholm Vahtras Sekreterare lisbeth.lindholm.vahtras@gmail.com  
Peter Hult Kassör peter.hult@liu.se 070-2592926
Abhay Devasthale Ledamot abhay.devasthale@gmail.com  
Ranveig Nåbo Ledamot ranveig.nabo@gmail.com   
Vakant Ledamot

 

 
Vakant Ledamot    
Vakant Suppleant    

Kontakta oss gärna.

Epost till kretsen

sta.ostergotland@gmail.com

Vänligen skriv till denna adress vid frågor eller kommentarer kring Facebook, Medlemsregistret eller våra trädgårdsringar.

 

Kretsens bankgiro

648-5866 (OBS detta är ej för medlemsavgifter) används vid kretsresor mm.

Swishnr 1230084863

 

Revisorer

Karl-Axel Molinder
Ingrid Kristensson- Suppleant
Sune Pettersson- Suppleant

Valberedning

Frida Birgersson (sammankallande) frida.waahler@gmail.com tel 0704-19 14 72
Johanna Orraryd johanna.orraryd@gmail.com tel 0725-26 22 46