Program

Program för 2019

 

Extra årsmöte

Tid och plats för detta kommer senare.

 

Sticklingar och småplantor

Den 28 april kl 15. Vi träffas och byter plantor med varandra. Försäljning av småplantor maxpris 20 kr. Kogödsel, en fiberfraktion, kommer att finnas till försäljning. Fika servering. Medtag gärna växter till lotteriet.

Hos Frida Birgersson, Gammalstorp 1, Vikingstad. Från Linköping, kör mot Västerlösa, sedan till Björkeberg. Från Björkeberg är det skyltat mot Gammalstorps Gård. Framme när du kört ner genom björkallén.

 

Resa till Värmland

Den 5 maj besöker vi Stolpens trädgård och Ann-Britt Höglunds trädgård. Avresa ca kl 7 från Linköping, stannar även i Norrköping vid behov. Åter ca kl 21. Kostnaden för resan är 500kr. Anmälan och frågor kan skickas till Frida Birgersson frida.waahler@gmail.com eller 0704-191472.

Mer info här

Växtauktion

6 juni kl 14. I samband med trädgårdsamatörernas dag har vi den årliga växtauktionen hos Ulf och Agneta i Fridhems trädgård, Klockrike. Trädgården är öppen för visning 11-14.

 

 

 

Att delta på träffarna kostar 40 kr (om inget annat anges), kontant betalning. I det ingår fika.

När vi har träffar har vi ett lotteri. Lottförsäljningen sker innan föreläsningen och fyra lotter kostar 20 kr. Lottvinsterna är det medlemmarna som bidrar med och de består mest av växter, men det kan vara andra saker som har koppling till trädgård. Redskap, böcker eller fröer mm. Så ett stort tack till alla er som bidrar till ett uppskattat och spännande lotteri! Varje lott som säljs bidrar till bättre föreningsverksamhet eftersom pengarna används till att betala föredragshållare.

De flesta av våra träffar är i Verkstan som ligger mitt i Askeby. Från Linköpingshållet åker man Åtvidabergsvägen eller Hjulsbrovägen till Vårdsbergsrondellen. Ta vägen mot Björsäter eller Askeby. När du kommer till Askeby står det en vit skylt ute vid vägen ”Verkstan” kör in vänster här. Efter ca 200 m är du framme. Det finns gott om fria parkeringsplatser.

Kommer du från Norrköpingshållet kör in på gamla E4 till Gistad. I Gistad följer du skyltningen mot Björsäter-Ekenäs Slott. Efter ca 7 km står det en skylt höger mot Linköping. Sväng här och kör till Askeby. Ta av höger vid skylt ”Verkstan”, se ovan.

Vissa av våra träffar har vi på Föreningshuset Fontänen i Linköping. Den ligger på Västra vägen 32 i Linköping. www.fontanen.se. Se programmet för lokal för de olika aktiviteterna.

 

Vi samverkar med SENSUS