Välkomna

Välkomna

 

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en riksomfattande ideell förening som startade 1938 och som har c:a 7.000 medlemmar. Inom många områden finns lokalkretsar bl a här i  Östergötland.

Vår målsättning är:

att öka ditt intresse för en vackrare och mer spännande trädgård

att fördjupa Dina kunskaper om ovanliga och kanske svåråtkomliga växter

att sammanföra personer med intresse för prydnadsväxter, t ex perenner, buskar och träd

är du intresserad, gör ett provbesök på något av våra möten!  VÄLKOMMEN!

 

Medlemsavgiften är 275:– /år som betalas till Sällskapet Trädgårdsamatörernas Riksförenings bankgiro 115-4251
Av de 275:– går 75:– till Östgötakretsen. Glöm därför inte att ange Östgötakretsen på inbetalningen. Medlemsavgiften gäller även maka/make eller sambo.

 

 

Östgötakretsen i samverkan med bildningsförbundet NBV

 

 No comments.