Om oss

Trädgårdsamatörerna Östergötland är en krets inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och har ca 220 medlemmar. Hitta oss på Facebook.

En amatör är en som älskar och Trädgårdsamatörerna är en förening för människor som älskar växter. Det är en träffpunkt för oss som fascineras av att med omsorg och kärlek få frön att gro och de mest svårflirtade plantor att växa. Men det är också en förening för de som vill köpa färdigt, stort och rejält på en gång.

Hos Trädgårdsamatörerna handlar det mindre om det nyttiga, som grönsaker och potatis. Nej, här är det blommor, träd och buskar, skönhet, flärd och drömmar som gäller. Fast det ena behöver ju inte utesluta det andra.


Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) /sta-logga.jpgär en ideell förening med ca 7.000 medlemmar i de nordiska länderna, fördelade på 24 regionala kretsar. STA ansvarar för medlemsregistret, tidningen Trädgårdsamatören (TA) och för vår årliga frölista.